Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pagalbos pinigų skyrimas vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams)
Pagalbos pinigai mokami Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų fiziniams asmenims - vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems ar socialiniams globėjams (rūpintojams) (toliau – vaiko globėjams), kurių globojamiems vaikams laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo sprendimu (nutartimi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.
Pagalbos pinigai vaiko globėjams skiriami už kiekvieno vaiko laikiną ar nuolatinę globą ir mokami nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos, iki kol laikinai ar nuolatinai vaikui nustatyta globa. Kai laikinai ar nuolatinai globojamiems vaikams globa nustatyta iki Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje Tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-43 (toliau – Aprašas) įsigaliojimo dienos pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.
Pagalbos pinigų, mokamų vaiko globėjams, dydis priklauso nuo laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžiaus ir neįgalumo lygio:
1. Kai laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis:
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) (152 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo 3 iki 10 metų, skiriama 3 BSI (114 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.
- kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų, skiriama 4 BSI (152 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.
2. Kai laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui yra nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, skiriama 4 BSI (152 Eur) dydžio išmoka per mėnesį, neatsižvelgiant į vaiko amžių.
Pagalbos pinigai mokami už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 26 dienos.
Pagalbos pinigai turi būti naudojami globojamo vaiko poreikiams tenkinti: ugdymui, lavinimui, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms.
Prašymą skirti pagalbos pinigus ir reikiamus dokumentus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui gali pateikti vaiko globėjas (rūpintojas) ar jo įgaliotas asmuo atvykęs asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos nustatymą (nereikia pateikti dokumentų, jei jie buvo pateikti kreipiantis dėl kitų socialinių išmokų skyrimo);
4. Dokumentas dėl laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko neįgalumo lygio nustatymo (jei laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nustatytas neįgalumas) (nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų);
5. Įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymą dėl pagalbos pinigų kreipiasi įgaliotas asmuo;
6. Banko sąskaitos rekvizitai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ana Sudžiuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja
Telefonas: +37037423062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Diana Patašienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037750081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: diana.patasiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo turi patiekti prašymą ir reikiamus dokumentus.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo prašymą ir reikiamus dokumentus gali pateikti elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-43.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/68320310edf411e6bf03a1097d29892a
Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-43. Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-43.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Pagalbos pinigai vaiko globėjams, pagalbos pinigai, pagalbos pinigų vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) skyrimas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus.
PAS4076
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-03-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems