Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso organizavimas

Sudaryti sąlygas vaikų turiningai edukacinei veiklai ir užimtumui vasaros atostogų metu;

Paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį.


Sveikatos projektų konkursas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. skelbiamas rajono Savivaldybės internetinėje svetainėje ir spaudoje. Sveikatos projektų paraiškas gali teikti biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Sveikatos projektų paraiškos turi būti pateikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojui (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai). Paraiškos turi būti rengiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu (http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25456 ).


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Sveikatos programos; Švietimo paslaugos; Kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Skiriamos lėšos projekto įgyvendinimui. Finansuojamas projektas.

Pateikta sveikatos projekto paraiška.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
• paraiška teikiama su lydraščiu; • jaunimo organizacija turi pateikti vieną atspausdintą popieriuje paraiškos egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir patvirtintą organizacijos antspaudu; • neformali jaunimo grupė turi pateikti vieną atspausdintą popieriuje paraiškos egzempliorių, pasirašytą grupės vadovo; • prie paraiškos turi būti pridėta jaunimo organizacijos registracijos pažymėjimo kopija bei duomenys apie organizacijos banko rekvizitus; • paraiška ir papildomi dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti; • jei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, prie paraiškos turi būti pridėta projekto vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pageidautina - asmens paso) kopija. Neformali grupė taip pat pateikia bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios grupės ir finansavimo sutartį pasirašysiančios organizacijos bei tos organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Vizbarienė
Pareigos: Švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso organizavimas
Telefonas: +37042879591
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.vizbariene@raseiniai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Žemgulė
Pareigos: Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042841551
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintare.zemgule@raseiniai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akvilė Juškienė
Pareigos: Raseinių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja
Telefonas: +37042879597
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: akvile.juskiene@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, Raseinių meno mokykla, Raseinių kūno kultūros ir sporto centras. Informacija apie konkursą skelbiama Raseinių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt. Paraiškos dalyvauti projektų rėmimo konkurse pateikiamos Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui (V. Kudirkos g. 5, 307 kab.) per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos (paskelbimo diena neįeina). Užpildyta paraiška teikiama įrišta 1 egzemplioriumi. Paraiška turi būti registruojama departamente. Paraiškas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta recenzentų grupė. Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau kaip 2 recenzentai. Recenzentai teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu skirti lėšų projektams finansuoti. Su švietimo įstaigomis, kurių projektams skiriamas finansavimas, pasirašomos lėšų naudojimo sutartys. Įgyvendinus projektą, atsiskaitoma sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Nepanaudotas lėšas projektų vykdytojai turi grąžinti Savivaldybei iki kalendorinių metų spalio 1 dienos. Projektų vykdytojams skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Savivaldybė gali koreguoti jiems skiriamų lėšų sumą arba nutraukti sutartį su projekto vykdytojais ir pareikalauti nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.

1. Paslaugos gavėjas užpildo paraiškos forma su priedais ir atsiunčia paštu arba atnešą į Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrių;
2. Paslaugos vykdytojo sudaryta komisija išnagrinėja projekto paraiškas, įvertina jas ir siūlo administracijos direktoriui, dėl lėšų paskirstymo;
3. Konkurso laimėtojai skelbiami viešai www.raseiniai.lt. Su projektų vykdytojais pasirašoma biudžeto lėšų naudojimo sutartis arba pervedamos lėšos per biudžeto patikslinimą.


Sveikatos projektų konkursas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. skelbiamas rajono Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.raseiniai.lt) ir spaudoje. Sveikatos projektų paraiškas gali teikti biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
Sveikatos projektų paraiškos turi būti pateikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojui (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai). Paraiškos turi būti rengiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu (http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25456).

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Projekto nuostatai ir paraiškos forma http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25956

Paraiškos forma patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-34 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25456).

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, Raseinių meno mokykla, Raseinių kūno kultūros ir sporto centras. Informacija apie konkursą skelbiama Raseinių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt. Paraiškos dalyvauti projektų rėmimo konkurse pateikiamos Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui (V. Kudirkos g. 5, 307 kab.) per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos (paskelbimo diena neįeina). Užpildyta paraiška teikiama įrišta 1 egzemplioriumi. Paraiška turi būti registruojama departamente. Paraiškas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta recenzentų grupė. Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau kaip 2 recenzentai. Recenzentai teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu skirti lėšų projektams finansuoti. Su švietimo įstaigomis, kurių projektams skiriamas finansavimas, pasirašomos lėšų naudojimo sutartys. Įgyvendinus projektą, atsiskaitoma sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Nepanaudotas lėšas projektų vykdytojai turi grąžinti Savivaldybei iki kalendorinių metų spalio 1 dienos. Projektų vykdytojams skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Savivaldybė gali koreguoti jiems skiriamų lėšų sumą arba nutraukti sutartį su projekto vykdytojais ir pareikalauti nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.

Sveikatos projektų konkursas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. skelbiamas rajono Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.raseiniai.lt) ir spaudoje. Sveikatos projektų paraiškas gali teikti biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
Sveikatos projektų paraiškos turi būti pateikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojui (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai). Paraiškos turi būti rengiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu (http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25456).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-257
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=16379
Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-257 Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-257
Pavadinimas Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatai
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25956&KlasId=25
Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatai Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. TS-34 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25455
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. TS-34 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. TS-34 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
paraiška, lėšos, švietimas, kultūra, sportas, sveikata, jaunimas, projektai, jaunimo projektų finansavimas, jaunimo iniciatyvos
PAS33661
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems