Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose administravimas.

Paramos tikslas – skatinti gamtos išteklių, genetinės įvairovės apsaugą bei kokybės gerinimą ir akvakultūros zonų kraštovaizdžio bei tradicinių ypatybių valdymą. Parama skiriama juridiniams ir fiziniams asmenims, auginantiems ir veisiantiems žuvis, kurių metinės pajamos iš žuvininkystės produktų gamybos ir paslaugų teikimo sudaro daugiau kaip 50 proc.

Prašymus fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, turintys notariškai patvirtintą įgaliojimą, atvykę į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių savivaldybėje.

Atsakymus į pateiktas deklaracijas asmuo gauna iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus. Atsakymai siunčiami paštu paprastu laišku.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pranešimus atsiunčia paštu, paprastu laišku.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Žuvininkystė; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pareiškėjai, pateikę reikiamus dokumentus ir atitikę reikalavimus, gauna paramą iš valstybės biudžeto lėšų.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Juridinio asmens registracijos pažymėjimo, o kai pareiškėjas fizinis asmuo – ūkio įregistravimo pažymėjimo kopijas;
- pusmečio akvakultūros produkcijos gamybos, žuvų ir vėžiagyvių veisimo, auginimo ir realizavimo ataskaitą Ž-4, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 (ataskaitoje pateikiami duomenys už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki jos pateikimo savivaldybei dienos);
- pažymą apie pareiškėjo pajamas praėjusiais metais;
- raštišką patvirtinimą, kad pareiškėjas pagal reglamento (EB) Nr.800/2008 I priedą yra laikomas maža arba vidutine įmone, nėra gavęs paramos iš kitų fondų ar valstybes pagalbos žuvų produkcijos išauginimo žuvininkystės tvenkiniuose sumažėjimo vertei dėl vandens aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo iš dalies padengti ir nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti;
- ekologinės gamybos ūkio sertifikatą (kopija);
- pažymą apie pareiškėjo ūkyje įveistų ir sertifikuotų tvenkinių plotą bei išaugintą tvenkinių žuvų produkcijos kiekį einamaisiais metais;
- dokumentą, liudijantį veterinarinio patvirtinimo numerio suteikimą (kopija);
- pažymą apie žuvininkystės tvenkinių vandens projektinę ir faktinę kubatūrą .
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žaneta Vaištarienė
Pareigos: Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042879585
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zaneta.vaistariene@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjai, pretenduojantys gauti paramą, pateikia Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui paraišką su papildomais dokumentais, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 10 d. Pareiškėjas turi pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas. Kiekvienas paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu/
2. Jeigu akvakultūros tvenkinių plotai, nurodyti ataskaitoje Ž-4, didesni nei sertifikuoti, parama mokama tik už tą plotą, kuris nurodytas sertifikate.
3. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, išnagrinėjęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 20 d. priima sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo.
4. Apie sprendimą atmesti paraišką ar neskirti paramos galutinį sprendimą per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją, registruotu laišku išsiųsdama jam raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis, motyvus ir apskundimo tvarką.
5. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas apskaičiuoja paramos sumą ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 25 d. į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) informacinę sistemą arba ŽŪMIS suveda duomenis apie lėšų poreikį teikti paramą gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose einamaisiais metais.
6. NMA, gavusi iš savivaldybių duomenis, juos patikrina ir užsako lėšas bei išmoka jas paramos gavėjams Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos paraiškų ir pažymų formos:
- Paraiška gauti paramą už gamtos išteklių apsaugos gerinimą akvakultūros tvenkiniuose;
- Pažyma apie pareiškėjo ūkyje įveistų ir sertifikuotų tvenkinių plotą bei išaugintą tvenkinių žuvų produkcijos kiekį einamaisiais metais.
Nuoroda į formas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4981b810f7ca11e4927fda1d051299fb
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-369 „Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose 2015-2020 metais taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4981b810f7ca11e4927fda1d051299fb
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-369 „Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros  tvenkiniuose 2015-2020 metais taisyklių patvirtinimo“.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-369 „Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose 2015-2020 metais taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra tarpinė.
Raktažodžiai
Parama, žuvininkystės tvenkiniai, administravimas.
PAS4743
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems