Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070686666
Fakso nr.
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus (tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) organizuoja Pažymos dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4(1) straipsnio 1 dalį gali įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą (toliau – miško sklypas) ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, ir Pažymos dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, išdavimą parduodamo miško sklypo savininkui.
Pažyma dėl miško sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims arba Pažyma dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, rengiama dėl kiekvieno parduodamo miško sklypo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota Pažyma dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, pageidaujantis parduoti miško sklypą, turi pateikti Tarnybos teritoriniam padaliniui pagal miško sklypo buvimo vietą:
1. Pranešimą apie sprendimą parduoti miško sklypą (toliau – Pranešimas), kuriame turi būti nurodyta parduodamo miško sklypo:
1.1. savininko: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė, kontaktiniai duomenys;
1.2. registro numeris, kaimo (miesto), seniūnijos, savivaldybės pavadinimas;
1.3. plotas, o jeigu parduodama miško sklypo dalis – parduodamos miško sklypo dalies plotas. Jeigu Pranešimą teikia keli miško sklypo bendraturčiai, Pranešime turi būti nurodytas kiekvieno iš jų parduodamos miško sklypo dalies plotas;
1.4. kaina ir pardavimo sąlygos. Jeigu Pranešimą teikia keli miško sklypo bendraturčiai, Pranešime turi būti nurodyta kiekvieno iš jų parduodamos miško sklypo dalies kaina ir pardavimo sąlygos;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu miško sklypą parduoda fizinis asmuo).
3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento kopiją (jeigu miško sklypą parduoda užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo).
4. Bendraturčių raštiškus atsisakymus arba notaro išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad bendraturčiai atsisakė arba nepateikė sutikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka pirmumo teise pirkti parduodamos miško sklypo dalies (jeigu parduodama bendrosios nuosavybės teise valdoma miško sklypo dalis).
5. Statinių ir įrenginių, esančių parduodamame miško sklype, savininkų raštiškus atsisakymus arba dokumentą, patvirtinantį, kad statinių ir įrenginių savininkai nepateikė sutikimo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnyje nustatyta pirmumo teise pirkti parduodamos miško sklypo (jo dalies), reikalingo statiniams ir įrenginiams eksploatuoti.
Jeigu miško sklypo savininkas priima sprendimą parduoti kelis jam nuosavybės teise priklausančius miško sklypus, dėl kiekvieno parduodamo miško sklypo teikiamas atskiras Pranešimas.
Keli miško sklypo bendraturčiai gali pateikti vieną jų pasirašytą Pranešimą. Už Pranešime nurodytų duomenų teisingumą atsako parduodamo miško sklypo savininkas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5796
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tarnybos teritorinio padalinio pagal parduodamo miško sklypo buvimo vietą darbuotojai.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytą formą arba laisva forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Pavadinimas Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-245 „Dėl pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f769ef10f6c211e39cfacd978b6fd9bb
Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-245 „Dėl pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-245 „Dėl pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą - Tarnybos teritorinio padalinio pagal parduodamo miško sklypo buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.

1. Kai parduodama bendrosios nuosavybės teise valdoma miško sklypo dalis, Pranešimas Tarnybos teritoriniam padaliniui pateikiamas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka pirmumo teise pirkti miško sklypą nepasinaudoja miško sklypo bendraturtis.
2. Parduodamo miško sklypo bendraturčiams, pateikusiems jų pasirašytą vieną Pranešimą, rengiama viena pažyma, kurioje nurodoma kiekvieno bendraturčio parduodamo miško sklypo dalis ir parduodamo miško sklypo dalies kaina bei kitos pardavimo sąlygos.
3. Kai pirkti parduodamą miško sklypą pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, Pažymoje dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys. Miško savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims pasiūlytomis sąlygomis parduoti miško sklypą.
4. Pirmumo teisę (išskyrus atvejus, kai pirmumo teise pasinaudoja miško sklypo bendraturčiai Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka) įsigyti parduodamą miško sklypą, kuris yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas, arba kuri ribojasi su valstybinės reikšmės mišku, už tokią pat kainą ir kitomis tokiomis pat sąlygomis turi valstybė.
5. Kai turintys pirmumo teisę įsigyti miško sklypą asmenys atsisako pirkti parduodamą miško sklypą arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo pirkti parduodamą miško sklypą, arba pateikė sutikimus pirkti parduodamą miško sklypą, bet nepateikė dokumentų arba pateikė netinkamai parengtus dokumentus, Tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti miško sklypą, galėjo pateikti sutikimą jį pirkti, pabaigos dienos išduoda pažymą, kad siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo nepageidauja arba dėl minėtų priežasčių negali pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, ir miško savininkas šį miško sklypą gali perleisti kitiems asmenims.
6. Asmenims, pateikusiems sutikimus pirkti parduodamą miško sklypą, bet nepateikusiems dokumentų arba pateikusiems netinkamai parengtus dokumentus, Tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti miško sklypą, galėjo pateikti sutikimą jį pirkti, pasibaigimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą apie atsisakymą įrašyti į pažymą, kad šis miško sklypas jam parduodamas Miškų įstatyme nustatyta tvarka kaip pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui.
7. Sprendimą pirmumo teise įsigyti parduodamą miško sklypą Lietuvos Respublikos vardu arba atsisakyti jį pirkti priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas per 30 dienų nuo Miškų įstatymo 4(1) straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.
8. Kai miško savininkas pageidauja parduoti miško sklypą už mažesnę kainą ir (ar) kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame miško savininko Pranešime, turi būti pateikiamas pakartotinis Pranešimas.
Raktažodžiai
Pažyma, parduodamas miško sklypas.
PAS6913
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2016-08-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems