Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymos dėl statybos inžinieriaus išsilavinimo ar statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos Lietuvos Respublikoje, atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams išdavimas

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs statybos inžinieriaus išsilavinimą ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir išvykstantis dirbti į Europos Sąjungos valstybes nares, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją pagal statybos inžinieriaus profesiją ar jo įgaliotas asmuo (toliau – asmuo), pateikia Aplinkos ministerijai prašymą (forma pridedama) ir įgyto statybos inžinieriaus išsilavinimo ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestato) ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas.

Prašymą ir pridedamus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).

Pažyma asmeniui siunčiama paštu arba ją asmuo gali pasiimti pats atvykęs į Aplinkos ministeriją.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma dėl Lietuvos Respublikoje įgyto statybos inžinieriaus išsilavinimo ar statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu asmuo pateikia:
1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pavardės (vardo) keitimo (jeigu keitėsi) dokumentus;
3. statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą),
4. statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentą (Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymo forma
Nuoroda į formą prasymo-inz_issilavinimas_lt_forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo forma Prašymo forma prasymo-inz_issilavinimas_lt_forma.docx prasymo-inz_issilavinimas_lt_forma.docx
Prašymo forma
Pavadinimas Prašymo forma
Nuoroda į formą prasymo-inz_klasifikacija_lt_forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo forma Prašymo forma prasymo-inz_klasifikacija_lt_forma.docx prasymo-inz_klasifikacija_lt_forma.docx
Prašymo forma
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Linkienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. specialistė statybos normavimo klausimais
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37062068704
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vida.linkiene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Lietuvos Respublikos pilietis pateikia prašymą (forma pridedama), statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą), atvykęs į Aplinkos ministeriją arba išsiunčia paštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@am.lt, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt)).
2. Aplinkos ministerija patvirtina prašymo gavimą per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą.
3. Aplinkos ministerija sprendimą dėl statybos inžinieriaus išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos įgytos Lietuvos Respublikoje atitikties direktyvai 2005/36/EB priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Lietuvos Respublikos pilietis pateikia prašymą, statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą), statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentą (Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/jBFkBBBCqi
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1551B3CABB4/pODNOwIgyJ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ace5580899111e397b5c02d3197f382/bMqrlXyCkG
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Pavadinimas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142) 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Aplinkos ministerija, jei kyla pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.
Raktažodžiai
statybos inžinieriaus kvalifikacijos pripažinimas, statybos inžinieriaus išsilavinimo (atestato) pripažinimas statybos inžinieriaus profesinė veikla Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje
PAS36623
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems