Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 50 43155
Fakso nr.
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą. Esant techninėms galimybėms, deklaravimo įstaigos darbuotojai duomenis apie asmens nekilnojamąjį turtą (adresą, unikalų numerį, bendraturčius) tikrina Nekilnojamojo turto registre. Tokiu atveju, asmuo nuosavybę patvirtinančio dokumento gali nepateikti.
4. įgaliotas asmuo – nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Biržų miesto seniūnija Rima Žekienė
Pareigos: Specialistė
Telefonas: +37045031086
Mobilusis telefonas: +37068221234
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birzai@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nemunėlio Radviliškio seniūnija Kęstutis Jasikas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045055188
Mobilusis telefonas: +37061263569
Faksas: +37045055189
El. paštas: nem.radviliskis@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pabiržės seniūnija Violeta Morkvėnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045059136
Mobilusis telefonas: +37064509418
Faksas: +37045059233
El. paštas: pabirze@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pačeriaukštės seniūnija Justina Pečiukevičiūtė-Pipynė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045057272
Mobilusis telefonas: +37064506078
Faksas: +37045057272
El. paštas: paceriaukste@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Papilio seniūnija Angelė Šaučiūnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045058218
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045058218
El. paštas: papilys@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Parovėjos seniūnija Ilona Žvirgždienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045056115
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045059199
El. paštas: paroveja@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Širvėnos seniūnija Saulius Eigirdas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045032584
Mobilusis telefonas: +37067946202
Faksas: +37045031880
El. paštas: sirvena@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vabalninko seniūnija Zena Švainauskienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045054246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045054268
El. paštas: vabalninkas@birzai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją arba pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Pateikiamas laisvos formos prašymas. Patikrinus duomenis, pateikiama informacija arba pažyma.
Informacija apie pilnamečio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kitiems asmenims (išskyrus gyvenamosios patalpos savininką) neteikiama.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23
 Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.<br/>  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.

Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas <br/>  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Pavadinimas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. Nr. V-24 įsakymas &quot;Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo&quot;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
 <br/> Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. Nr. V-24 įsakymas &quot;Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo&quot;<br/> 
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. Nr. V-24 įsakymas &quot;Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo&quot;

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Pažyma, informacijos suteikimas savininkui.
PAS31617
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems