Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070684116
Fakso nr.
+37070684116
Darbo laikas
07:00-18:00
Paslaugos aprašas
Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas

Pažymų išdavimas Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC prie KAM) atliekamas taikant vieno langelio principą, kurio koordinavimą atlieka Bendrųjų reikalų skyrius. Asmuo turi teisę gauti Pažymas, kurių priėmimas ir naudojimas nėra apribotas įstatymų. Asmenų prašymai išduoti pažymą gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į instituciją, siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Norint gauti pažymą; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Teisės aktų nustatyta tvarka išduodamos archyvinės pažymos, padaromos prašomų dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai, grąžinami originalūs dokumentai asmenims, leidžiama susipažinti su archyvinėmis bylomis, esančiomis archyve.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Raštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo, nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu asmuo yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei asmuo yra juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir tai, kokią informaciją ar dokumentą asmuo pageidauja gauti, nurodytas pageidaujamas informacijos gavimo būdas.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
Jei prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Informacija apie asmenį jo atstovui gali būti pateikiama, kai atstovas pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: NKSC prie KAM
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 870663014
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@nksc.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenų prašymai išduoti pažymą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniais ryšiais.
Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos.
Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Asmuo užpildo elektroninę prašymo formą ir pateikia elektroniniu paštu. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.
Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba. Į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į asmenį, kad šis patikslintų prašymą.
Prašymas, pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, gali būti netenkinamas. Tokiu atveju asmeniui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.
Asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu nesutinka su atsakymu į jo prašymą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas.
Kai su Pažyma pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.
Jeigu NKSC prie KAM neturi įgaliojimų pateikti Pažymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas prašymas.
Raktažodžiai
Archyviniai dokumentai, dokumentų kopijos, pažymos, išrašai.
PAS33434
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems