Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
Pavadinimas
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
Adresas
Pravieniškių g. 5, Pravieniškės II, LT-56369 Kaišiadorių r.
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37034656222
Fakso nr.
+37034656313
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas
Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą, kitus juridinius faktus įstaigos veiklos dokumentų pagrindu.
Esant nuteistojo raštiškam sutikimui, išduodamos pažymas apie nuteistojo atliekamą bausmę.
Kadangi pažymose daugeliu atvejų pateikiama informacija apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniam asmeniui) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota pažyma apie juridinio fakto patvirtinimą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Nuteistojo raštiškas sutikimas (norint gauti pažymą apie nuteistojo atliekamą bausmę), kuriam nesant pažymos nėra išduodamos.
Dėl pažymų išdavimo galima su prašymu kreiptis tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, prašymą atsiųsti paštu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie darbuotojų darbo užmokestį teikėjai: Virginija Ramonienė, Alytė Navikienė, Janina Krivienė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterės
Telefonas: +37034656445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistųjų darbo užmokestį teikėjai (1-osektoriaus): Jelena Grigienė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Telefonas: +37034656441
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistųjų darbo užmokestį teikėjai (2-osektoriaus): Vilma Keršytė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus ekonomistė
Telefonas: +37034656441
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistųjų darbo užmokestį teikėjai (3-iosektoriaus): Birutė Mieldažienė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Telefonas: +37034656314
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie darbuotojų darbo stažą teikėjai(statutinių valstybės tarnautojų): Dalia Levickienė
Pareigos: Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034656440
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie darbuotojų darbo stažą teikėjai(­karjeros valstybės tarnautojų): Lina Astrauskaitė
Pareigos: Personalo skyriaus specialistė
Telefonas: +37034656389
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie darbuotojų darbo stažą teikėjai(darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį): Danutė Širvinskienė
Pareigos: Personalo skyriaus specialistė
Telefonas: +37034656440
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistojo atliekamą bausmę teikėjas (­dėl 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų):
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034656255
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistojo atliekamą bausmę teikėjas (­dėl 2-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų):
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034656216
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pažymų apie nuteistojo atliekamą bausmę teikėjas (­dėl 3-iame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų):
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034656281
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į įstaigą, ar išsiunčiamas paštu.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija išduoda pažymas apie juridinius faktus Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos bei iki 2011 m. vasario 1 d. veikusių įstaigų (Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų) veiklos dokumentų pagrindu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pateikiamas laisva forma. Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), parašytas įskaitomai, pareiškėjo pasirašytas, nurodytas vardas, pavardė, adresas ar kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą, taip pat nurodyti kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, kokiai institucijai turi pateikti.
Prašymo pavyzdys: http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/pravienpn-ak/paslaugos_270_383/administracines_paslaugos_386.html
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/icGHUxVcMD
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas 4. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cdaf560cf5211e7910a89ac20768b0f
4.	Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) 4. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS32091
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-03-29
Paslaugų sritis
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems