Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems pastatyti arba pašalinti eismo reguliavimo priemones. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Lietuvos paslaugų katalogo (http://www.lietuva.gov.lt). Prašymą nagrinėją specialiai sudaryta savivaldybės eismo saugumo komisija. Atsakymas, dėl sprendimo susijusio su saugaus eismo klausimais išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Turint automobilį; Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Atsakymas į pateiktą prašymą arba pranešimas apie nesuteiktą paslaugą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku, Lietuvos paslaugų kataloge (http://www.lietuva.gov.lt/lt):
1. Prašymą, kuriame svarbu paaiškinti ar apibūdinti vietą, kurioje norima daryti pakeitimus (pvz., schema, nuotrauka, žemėlapio ištrauka).
2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ernesta Šidlauskienė
Pareigos: Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37042879567
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ernesta.sidlauskiene@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymai, pasiūlymai dėl eismo reguliavimo priemonių pastatymo ar pašalinimo, siekiant užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą, pateikiami Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Prašymo esmę paaiškinantys / apibūdinantys dokumentai (pvz., schema, nuotraukos).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5DC1759E42CB
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BBE7D61A0416
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=21825
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-1031 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=24284
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-1031 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-1031 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos, kuri priima sprendimus dėl prašymų, posėdžiai organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, vidutiniškai kartą per mėnesį.
Informacija apie posėdį, kurio metu bus svarstomas prašymas, paskelbiama www.raseiniai.lt
Paslaugos rezultatas: atsakymas į pateiktą prašymą (protokolo išrašas kartu su lydraščiu išsiunčiamas asmeniui paštu).
Raktažodžiai
Prašymų priėmimas, saugaus eismo klausimai
PAS3809
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems