Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymų dėl žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, priėmimas

Prašymus gali tekti žemės savininkai fiziniai asmenys, deklaravę pasėlių plotus seniūnijoje, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, kai žemės savininko visų žemės ūkio paskirties (nuosavybės teise turimų ir nuomojamų) žemės sklypų bendras plotas neviršija 3 ha iki 2019 m. birželio 21 d.

Prašymai, atsiųsti seniūnijoms elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu,sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Kartu su prašymu pateikiamas nustatytos formos žemės ūkio paskirties nuosavybės teise turimų ir nuomojamų žemės sklypų (deklaruotų ir nedeklaruotų) sąrašas (unikalūs numeriai, plotai).

Seniūnijoje prašymus nagrinėjantis asmuo sutikrina prašymuose pateiktą informaciją su turimais duomenų bazės duomenimis. Jei deklaruotas visų žemės ūkio paskirties žemės sklypų plotas viršija 3 ha, prašymai toliau nenagrinėjami.

Prašymus kartu su žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašais per 5 darbo dienas seniūnija pateikia Finansų skyriui duomenims sutikrinti. Prašymai, neatitinkantys aprašo nuostatų, atmetami. Seniūnija apie tai informuoja žemės savininkus per 5 darbo dienas nuo prašymo atmetimo dienos raštu arba, jei prašymai atsiųsti elektroninio ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu, nurodydamos priežastis.

Seniūnija iki 2019-07-31 parengia nustatytos formos sąrašus, kuriuos teikia Finansų skyriui.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas prašymas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas su nustatytos formos žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašu. Atstovaujamo asmens vardu kreipdamasis asmens atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stasė Andrulaitienė
Pareigos: Gaižaičių seniūnė
Telefonas: 842647240
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Agnė Daugėlaitė
Pareigos: Gataučių seniūnė
Telefonas: 842647618
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gatauciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Janina Augustinaitienė
Pareigos: Joniškio seniūnė
Telefonas: 842669157
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laura Veikalienė
Pareigos: Kepalių seniūnė
Telefonas: 842645445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kepaliai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Impolienė
Pareigos: Kriukų seniūnė
Telefonas: 842660051
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kriukai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Čepskienė
Pareigos: Rudiškių seniūnė
Telefonas: 842643724
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rudiskiai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Butkienė
Pareigos: Satkūnų seniūnijos seniūnė
Telefonas: 842643342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: satkunai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edita Nakvosienė
Pareigos: Saugėlaukio seniūnė
Telefonas: 842648300
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saugelaukis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Kaikarienė
Pareigos: Skaistgirio seniūnė
Telefonas: 842660925
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: skaistgiris.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Kužmarskis
Pareigos: Žagarės seniūnas
Telefonas: 842660865
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zagare.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1 – Prašymo forma
2 – Žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugą galima užsisakyti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D267FBDC094B
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-107 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2019 metais nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/380d73105d8111e89f00961ca6c2310f
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-107 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2019 metais nustatymo“ Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-107 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2019 metais nustatymo“
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-45 „Dėl žemės mokesčio lengvatų, žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, taikymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d402c320522111e9975f9c35aedfe438
Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-45 „Dėl žemės mokesčio lengvatų, žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, taikymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-45 „Dėl žemės mokesčio lengvatų, žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, taikymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Iki 2019-08-31 įsakymo nuorašą Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri pagal pateiktą sąrašą žemės savininkams fiziniams asmenims pritaiko žemės mokesčio lengvatas.
Raktažodžiai
pažyma, išdavimas, lengvata, žemės mokestis
PAS2728
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems