Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti/įsirengti paraiškų priėmimas/išdavimas

Tikslas. Gauti raštu pritarimą (sutikimą), sąlygas vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti pareiškėjo nuosavybės ar kitu juridiniu pagrindu priklausančiame žemės sklype, Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

Prašymo pateikimo forma. Nustatytos formos paraiška kartu būtinais dokumentais pateikiama tiesiogiai atsakingai institucijai (toliau - Administracija) raštu su lydraščiu arba registruotu laišku, parašu patvirtinant duomenų teisingumą.

Atsakymas. Sprendimas planuojamam gręžiniui projektuoti ir įsirengti turi būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Savivaldybės administracijoje dienos. 

Esant teigiamam sprendimui, sąlygos (kartu su Administracijai pateikta paraiška) išduodamos pareiškėjui priimtinu būdu, t. y., asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administraciją perduodant tiesiogiai į rankas arba išsiunčiant registruotu laišku.

Esant neigiamam sprendimui, asmeniui išsiunčiamas motyvuotas raštiškas atsakymas. 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pareiškėjui pateikiamas raštu teigiamas pritarimas (sutikimas) su sąlygomis arba neigiamas motyvuotas atsakymas dėl planuojamo vandens gavybos gręžinio įsirengimo/projektavimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Laisvos formos lydraštis.
2. Paraiška, su nurodytais techniniais duomenimis, kuri turi būti suderinta su vandens gręžinį įrengiančia įmone (pridedama).
3. Žemės sklypo plano (situacijos schemos) su pažymėta planuojamo gręžinio (preliminaria) vieta kopija.
4. Pažymėjimų apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinius (butus, patalpas) ir teises į juos kopijos.
5. Kadastrinių matavimų bylos kopija.
6. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutarčių (jei tokios yra) kopijos.
7. Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, (jei tokios yra) kopiją.
7. Sklypo bendraturčių sutikimas.
8. Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo.
9.Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui.
10. Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje.
10. Įmonės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo.
11. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).
12. Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Kundrotienė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37042879556
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.kundrotiene@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas (pareiškėjas) atvyksta Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių ir pateikia raštu arba registruotu paštu laisvos formos lydraštį su patvirtintos formos paraišką, adresuotą Administracijai pateiktam prašymui nagrinėti;
2. Paslaugos gavėjas (pareiškėjas) pateikdamas prašymą, vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti pritarimui, sąlygoms gauti nurodo nustatytos formos paraiškoje reikalingus duomenis bei prideda būtinus dokumentus;
3. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą pateikęs asmuo patvirtina savo parašu;
4. Gauti dokumentai registruojami bendroje dokumentų valdymo sistemoje.
5. Specialistas patikrina visus reikiamus dokumentus;
6. Atsakingas specialistas analizuoja pateiktą prašymą ir pridėtus dokumentus. Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami iš atitinkamų institucijų specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Administracija priima sprendimą dėl planuojamo vandens gavybos gręžinio įsirengimo/projektavimo.
8. Esant teigiamam sprendimui, išduodamos sąlygos vandens gavybos gręžiniui projektuoti/įsirengti. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas telefonu. Sąlygos kartu su Administracijai pateikta paraiška išduodamos pareiškėjui priimtinu būdu, t. y., asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administraciją perduodant tiesiogiai į rankas arba išsiunčiant registruotu laišku.
9. Esant neigiamam sprendimui, asmeniui išsiunčiamas motyvuotas raštiškas atsakymas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiškos forma, patvirtinta Administracijos 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1- 1063 .
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/yPBYFuVHsn
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vandens įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45987/qNNSEXMlcn
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas Lietuvos Respublikos vandens įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19879/aqDZiUKrOV
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais)
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93216?jfwid=fhhu5mmn4
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Vandens gavybos gręžinys
PAS35332
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-10-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems