Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Tauragės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Tauragės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Tauragės rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044620301
Fakso nr.
+37044670801
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Šilumos tiekimo licencija
Šilumos tiekimo veiklos licencija - tai leidimas licencijos turėtojui suteikiantis teisę verstis šilumos tiekimu (tiekti mažiau kaip 10 GWh šilumos) nustatytoje teritorijoje. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencijos išduodamos neribotam laikui.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas šilumos tiekimui
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas;

2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė jį privalo turėti, ir vadovo parašu;

3. Informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;

4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

5. Su veikla susijusių šilumos ūkio sektoriuje įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;

6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo šilumos tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;

7. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė veiklą vykdė trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių;

8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos prie ūkio ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
9. Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava;
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Leidimo papildymas
Nuoroda į formą 2447_1785_prasymas.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo papildymas Leidimo papildymas 2447_1785_prasymas.doc 2447_1785_prasymas.doc
Leidimo papildymas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Stankienė
Pareigos: Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė
Telefonas: 844670545
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ausra.stankiene@taurage.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Pukelytė
Pareigos: Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja
Telefonas: 844662849
Mobilusis telefonas: +37065221710
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: genovaite.pukelyte@taurage.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);
2. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
3. Asmens - įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
4. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 d. nutarimas Nr. 982));
5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susiju - sių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas anspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
9. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
10. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);
2. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
3. Asmens - įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
4. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 d. nutarimas Nr. 982));
5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susiju - sių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas anspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
9. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
10. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 "Dėl teisės aktų būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 75-3481)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3F4B33788C2A/iNfUFYIpdU
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 "Dėl teisės aktų būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 75-3481) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 "Dėl teisės aktų būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 75-3481)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas 2007 m. lapkričio 20 d. Nr. X-1329
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A601A252F765
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas 2007 m. lapkričio 20 d. Nr. X-1329 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas 2007 m. lapkričio 20 d. Nr. X-1329
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);
2. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
3. Asmens - įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
4. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 d. nutarimas Nr. 982));
5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susiju - sių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas anspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
9. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
10. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

PAS30683
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems