Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus rajono savivaldybė
Pavadinimas
Alytaus rajono savivaldybė
Adresas
Pulko g. 21, Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555530
Fakso nr.
+37031574716
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Statybą leidžiančio dokumentas statyti, rekonstruoti ar griauti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti / griauti statinius Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį) arba per „Infostatyba“ informacinę sistemą. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją (valstybinė rinkliava už statybos leidimo išdavimą turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

išduotas statybą leidžiantis dokumentas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas.
2. Statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
3. Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma).
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
5. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
7. dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas.
2. Rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
3. Rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma).
4. Statinio kadastro duomenų byla.
5. Statinio bendraturčių sutikimas.
6. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
7. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
8. Dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas.
2. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
3. Pastato kadastro duomenų byla.
4. Pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo).
5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53033
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB bankas „SwedBank“ LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irma Vaikšnorienė
Pareigos: Architekto skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031569002
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irma.vaiksnoriene@arsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo kreipiasi į leidimų ir sąvadų skyrių, užpildo prašymą, pateikia dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti / griauti statinius Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.
Asmens prašymas pateikiamas raštu per „Infostatyba“ informacinę sistemą.
Leidimas išduodamas per „Infostatyba“ informacinę sistemą (valstybinė rinkliava už statybos leidimo išdavimą turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965. Žin., 2005, Nr. 84-3105 ).
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944).
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463. 2008, Nr. 36-1285).
9. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200).
10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902).
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372).
12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611).
13. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898. 2009).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/366e6a60d1f711e3a8ded1a0f5aff0a9
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).<br/>5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965. Žin., 2005, Nr. 84-3105 ).<br/>6. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944).<br/>7. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903).<br/>8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463. 2008, Nr. 36-1285).<br/>9. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200).<br/>10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902).<br/>11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372).<br/>12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611).<br/>13. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898. 2009). 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965. Žin., 2005, Nr. 84-3105 ).
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944).
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463. 2008, Nr. 36-1285).
9. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200).
10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902).
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372).
12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611).
13. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898. 2009).

Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788. 2001, Nr. 101-3597).
Nuoroda www.tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.81DF1E59F83A
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788. 2001, Nr. 101-3597).<br/> 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788. 2001, Nr. 101-3597).

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37. 2004, Nr. 153-5571).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9BC8AEE9D9F8
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37. 2004, Nr. 153-5571).<br/> 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37. 2004, Nr. 153-5571).

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449. 2000, Nr. 56-1639).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0EC89509170B
4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449. 2000, Nr. 56-1639). <br/> 4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449. 2000, Nr. 56-1639).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
statyba, rekonstrukcija, pastatas
PAS3860
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems