Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37037422608
Fakso nr.
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis įregistruota viešame registre) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka reikalavimus: 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo; 2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas; 3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Dėl kompensacijų skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbančius Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį). Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Nustatyta teisė į kompensacijas, priimtas sprendimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atsižvelgiant į aplinkybes lemiančias asmens teisę į kompensaciją pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas–paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.
4. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
5. Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą.
6. Socialinės globos įstaigos pažyma (pažymas) apie teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas.
7. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
8. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma (pažymas) apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma.
9. individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautas pajamas; asmens, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
10. Gyvenamųjų patalpų ir kito nekilnojamo turto nuomos sutartis.
11. Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ana Sudžiuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37037423062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Augonienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Piniginės socialinės paramos poskyrio vedėja
Telefonas: +37037240031
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: virginija.augoniene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Erika Kačiulienė
Pareigos: Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėja
Telefonas: +37037425353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: erika.kaciuliene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką ir jos priedus ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie: 1) save ir bendrai gyvenančius asmenis; 2) veiklos pobūdį;
3) turimą turtą ir įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę; 4) gaunamas pajamas; 5) kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.
Kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą pildoma SP-4 forma. Kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys pildoma SP-4 (A) forma. Sp-1 ir SP-2 formos pildomos kai kreipiamasi pirmą kartą.

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia adresu (www.spis.lt).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas peržiūri pateiktą prašymą, dokumentus ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas gauna pranešimą el. būdu apie priimtą sprendimą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/RLYFyPxGEw
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.<br/> 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Pavadinimas Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9c70e40a52b11e4a82d9548fb36f682/hZuLJphyNd
Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14. Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
kompensacijos, kompensuoti, kompensacija, būsto šildymas, geriamas vanduo, karštas vanduo, išlaidos, būsto šildymo išlaidos.
PAS3025
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems