Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Tauragės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Tauragės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Tauragės rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044620301
Fakso nr.
+37044670801
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Tėvystės pripažinimo, nustatymo ir nuginčijimo įregistravimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti tėvystės nustatymą ar nuginčijimą. Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo. Įrašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir išduodamas gimimo liudijimas. Registruojant tėvystės nustatymą, vaiko gimimo įrašas papildomas duomenimis apie vaiko tėvą. Registruojant tėvystės nuginčijimą, vaiko gimimo įraše išbraukiami duomenys apie tėvą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
2. Vaiko gimimo liudijimas.
3. Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas:
Įmokos kodas: 52877
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Kuzmarskienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus specialistė
Telefonas: 8 446 62834
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.kuzmarskiene@taurage.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo). Teismas.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Teismo sprendimas.
3. Teismas atsiunčia teismo sprendimą dėl tėvystės nustatymo, nuginčijimo
vykdyti CMS. Tėvai CMS pateikia reikiamus dokumentus.
4. Atsakingas specialistas, išnagrinėjęs teismo sprendimą, įregistruoja tėvystės
nustatymą arba nuginčijimą: Gyventojų registro IS įrašo civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą, atspausdina įrašą ir gimimo liudijimą, pasirašo įrašą ir jo elektroninę versiją išsiunčia Gyventojų registro tarnybai.
5. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą ir gimimo liudijimą pasirašo ir tvirtina antspaudu skyriaus vedėjas.
6. Asmeniui pasirašius civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įraše, išduodamas gimimo liudijimas. Asmuo pasirašo liudijimų registravimo žurnale.


Sutrumpinimai:
CMS – Civilinės metrikacijos skyrius
IS – informacinė sistema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2011, Nr. 74-3546).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215; 2008, Nr. 88-3541; 2009, Nr. 100-4190; 2011, Nr. 35-1676).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804; 2011 Nr. 65-3046).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290, 2011 Nr. 72-3472).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2010 Nr. 63-3088).
7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2011 Nr. 78-3801).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 46-2176).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2011, Nr. 74-3546).<br/>2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215; 2008, Nr. 88-3541; 2009, Nr. 100-4190; 2011, Nr. 35-1676).<br/>3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804; 2011 Nr. 65-3046).<br/>4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290, 2011 Nr. 72-3472).<br/>5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2011, Nr. 4-125).<br/>6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2010 Nr. 63-3088).<br/>7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2011 Nr. 78-3801).<br/>8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 46-2176). 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2011, Nr. 74-3546).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215; 2008, Nr. 88-3541; 2009, Nr. 100-4190; 2011, Nr. 35-1676).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804; 2011 Nr. 65-3046).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290, 2011 Nr. 72-3472).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2010 Nr. 63-3088).
7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2011 Nr. 78-3801).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 46-2176).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo įrašo originalą, vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo. Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vaiko motinos (tėvo) gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.
Raktažodžiai
Tėvystė, registravimas
PAS3372
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems